53 POVRCHOVÉ TŘENÍ

Loď nesmí vypouštět nebo uvolňovat látky jako jsou polymery nebo mít speciálně upravený povrch, který by mohl zlepšit charakter obtékání vody uvnitř mezní vrstvy.