54 PŘEDNÍ STĚHY A PŘEDNÍ ROHY ČELNÍCH PLACHET 

Přední stěhy a přední rohy čelních plachet musejí být připevněny přibližně v ose lodě. Výjimkou jsou spinakrové kosatky za předpokladu, že loď není na směru ostře proti větru.