55 LIKVIDACE ODPADU 

Závodník nesmí úmyslně vyhazovat odpadky do vody.