ČÁST 5 -PROTESTY, NÁPRAVA, PROJEDNÁVÁNÍ, HRUBÉ JEDNÁNÍ A ODVOLÁNÍ

ČÁST A - PROTESTY; NÁPRAVA; JEDNÁNÍ PODLE PRAVIDLA 69

60 PRÁVO PROTESTOVAT; PRÁVO ŽÁDAT O NÁPRAVU NEBO JEDNÁNÍ PODLE PRAVIDLA 69

60.1 Loď může

(a) protestovat na jinou loď, ale ne pro porušení pravidla Části 2 nebo pravidla 31, pokud nebyla účastníkem nebo neviděla incident; nebo

(b) žádat o nápravu.


60.2
Závodní komise může:

(a) protestovat na loď, ale ne na základě výsledku informace vyplývající z žádosti o nápravu nebo z informace z neplatného protestu nebo z hlášení od zaujaté strany jiné než  je zástupce dané lodě;

(b) žádat o nápravu pro loď; nebo

(c) ohlásit protestní komisi požadavek na jednání podle pravidla 69.2(a).

Pokud závodní komise obdrží zprávu podle pravidla 43.1(c) nebo 78.3, je povinna na loď protestovat.


60.3
Protestní komise může:

(a) protestovat na loď, ale ne na základě výsledku informace vyplývající z žádosti o nápravu nebo z informace z neplatného protestu nebo z hlášení od zaujaté strany jiné než je zástupce dané lodě. Avšak může protestovat na loď,

(1) jestliže se dozví o incidentu, kterého se loď zúčastnila, a který mohl mít za následek zranění nebo vážnou škodu, nebo

(2) jestliže se během projednávání platného protestu dozví, že loď, ačkoliv není stranou projednávání, byla zúčastněna v incidentu a mohla porušit pravidlo;

(b) vyvolat projednávání o uvážení nápravy; nebo

(c) jednat podle pravidla 69.2(a).


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2

Kniha řešených případů:

Případ 39