62 NÁPRAVA

62.1 Žádost o nápravu nebo rozhodnutí protestní komise o uvážení nápravy musí být založeno na tvrzení nebo možnosti, že výsledek lodě v rozjížďce nebo v závodě byl nebo mohl být bez její vlastní viny výrazně horší a byl způsoben:

(a) nesprávným jednáním nebo opomenutím závodní komise, protestní komise, pořadatele, komise technických inspektorů nebo komise měřičů pro závod, ale ne rozhodnutím protestní komise, když loď byla stranou projednávání protestu;

(b) zraněním nebo fyzickou škodou způsobenou jednáním lodě, která porušila pravidlo Části 2, nebo nezávodícím plavidlem, které mělo povinnost se vyhýbat;

(c) poskytováním pomoci (s výjimkou sobě samé nebo své posádce) v souladu s pravidlem 1.1; nebo

(d) lodí, nebo členem posádky lodě, které byl uložen trest podle pravidla 2 nebo penalizace nebo napomenutí podle pravidla 69.2(c).

62.2 Žádost musí být písemná a musí určit důvod jejího podání. Pokud je žádost založena na incidentu v závodním prostoru, musí být doručena do kanceláře závodu v protestním časovém limitu nebo dvě hodiny po incidentu, platí pozdější čas. Ostatní žádosti musí být doručeny hned, jak je to rozumně možné, po zjištění důvodů pro podání žádosti. Protestní komise musí tento čas prodloužit, jestliže existují dobré důvody, aby tak učinila. Červená vlajka není vyžadována.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 37, Pří­pad 44, Pří­pad 45, Pří­pad 82, Pří­pad 102, Pří­pad 110