65 INFORMOVÁNÍ STRAN A OSTATNÍCH

65.1 Po rozhodnutí musí protestní komise neprodleně informovat strany projednávání o zjištěných skutečnostech, použitých pravidlech, rozhodnutí, důvodech pro něj a o jakýchkoliv uložených trestech nebo udělených nápravách.

65.2 Strana projednávání je oprávněna dostat výše uvedené informace písemně za předpokladu, že si je vyžádá písemně od protestní komise ne později, než sedm dnů od okamžiku, kdy byla informována o rozhodnutí. Komise musí potom neprodleně předložit informace včetně, když je to opodstatněné, náčrtku incidentu připraveného nebo schváleného komisí.

65.3 Když protestní komise potrestá loď podle technického pravidla, musí poslat výše uvedené informace příslušným technickým subjektům.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 65