66 OBNOVENÍ PROJEDNÁVÁNÍ

Protestní komise může obnovit projednávání, když rozhodne, že mohla učinit významnou chybu, nebo jestliže je v rozumném čase dostupné nové významné svědectví. Musí obnovit projednávání, když je to podle pravidla 71.2 nebo R5 vyžádáno národním svazem. Strana projednávání může požádat o obnovení projednávání ne později než 24 hodin po tom, co byla informována o rozhodnutí. Když je projednávání obnoveno, většina členů protestní komise musí být, je li to možné, členy původní protestní komise.