67 ŠKODY

Otázka škod vzniklých porušením jakéhokoliv pravidla musí být řízena předpisy národního svazu, pokud existují.

Poznámka: Pravidlo 68 není.