ČÁST D - ODVOLÁNÍ

70 ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI NA NÁRODNÍ SVAZ

70.1 (a) Za předpokladu, že právo na odvolání nebylo podle pravidla 70.5 odepřeno, strana projednávání se může odvolat proti rozhodnutí protestní komise nebo jejím procedurám, ale ne proti zjištěným skutečnostem.

        (b) Loď se může odvolat, když jí je odepřeno slyšení vyžadované podle pravidla 63.1.


70.2
Protestní komise může požadovat potvrzení nebo opravu svého rozhodnutí.


70.3
Odvolání podle pravidla 70.1 nebo žádost protestní komise podle pravidla 70.2 musí být zaslána národnímu svazu, se kterým je pořadatel spojen podle pravidla 89.1. Avšak v případě, že lodě proplouvají při závodění vodami více než jednoho národního svazu, plachetní směrnice musí určit národní svaz, ke kterému je požadováno zasílání odvolání nebo žádostí.


70.4
Klub nebo jiná organizace, která je členem národního svazu, může požadovat výklad pravidel za předpokladu, že se netýkají protestu nebo žádosti o nápravu, které mohou být předmětem odvolání. Interpretace nesmí být použita pro změnu předchozího rozhodnutí protestní komise.


70.5
Odvolání proti rozhodnutí mezinárodní jury ustanovené v souladu s Dodatkem N není možné. Navíc jestliže to vypsání závodu a plachetní směrnice stanoví, může být právo na odvolání odepřeno za předpokladu, že: 

(a) je nezbytné neprodleně určit výsledky rozjížďky, které budou kvalifikovat lodě do další části závodu nebo do následujícího závodu (národní svaz může stanovit, že je pro takový postup vyžadován jeho souhlas);

(b) národní svaz dá souhlas pro určitý závod otevřený pouze závodníkům pod jeho pravomocí; nebo

(c) národní svaz po konzultaci s ISAF dá souhlas pro určitý závod za předpokladu, že protestní komise je ustanovena tak, jak je to vyžadováno Dodatkem N s výjimkou, že stačí, aby pouze dva členové protestní komise byli mezinárodní rozhodčí.


70.6
Odvolání a žádosti se musejí řídit podle Dodatku R.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 55, Pří­pad 104