71 ROZHODNUTÍ NÁRODNÍHO SVAZU

71.1 Žádná zaujatá strana nebo člen protestní komise se nesmí zúčastnit jakékoliv části diskuse nebo rozhodnutí o odvolání nebo žádosti o potvrzení nebo opravu.

71.2 Národní svaz může potvrdit, změnit nebo zcela zvrátit rozhodnutí protestní komise, označit protest nebo žádost o nápravu za neplatnou, nebo vrátit protest nebo žádost o obnovení projednávání nebo o nové projednávání a rozhodnutí stejné nebo jiné protestní komisi. Když národní svaz rozhodne, že musí proběhnout nové jednání, může jmenovat protestní komisi.

71.3 Když ze skutečností zjištěných protestní komisí národní svaz rozhodne, že loď, která byla stranou projednávání protestu, porušila pravidlo, musí ji potrestat, ať už tato loď nebo toto pravidlo bylo či nebylo zmíněno v rozhodnutí protestní komise.

71.4 Rozhodnutí národního svazu je konečné. Národní svaz musí zaslat rozhodnutí písemně všem stranám projednávání a protestní komisi, která musí být tímto rozhodnutím vázána.


Kniha řešených případů:

Pří­pad 61