ČÁST 6 - PŘIHLÁŠENÍ A KVALIFIKACE

75 PŘIHLÁŠENÍ K ZÁVODU

75.1 Loď musí vyhovět všem požadavkům pořadatele závodu, aby se mohla k závodu přihlásit. Musí být přihlášena:

(a) členem klubu nebo jiné organizace začleněné do národního svazu, který je členem ISAF;

(b) takovým klubem nebo organizací; nebo

(c) členem národního svazu, který je členem ISAF.

75.2 Závodníci musejí vyhovět ISAF směrnici 19, Kodexu způsobilosti.