76 VYLOUČENÍ LODÍ NEBO ZÁVODNÍKŮ

76.1 Pořadatel nebo závodní komise může odmítnout nebo zrušit přihlášku lodi nebo vyloučit závodníka, s omezením podle pravidla 76.3, za předpokladu, že tak učiní před startem první rozjížďky a sdělí důvody proč tak učinila. Na požádání lodě musí neprodleně poskytnout písemný důvod. Loď může požadovat nápravu, pokud se domnívá, že odmítnutí či vyloučení je nesprávné.

76.2 Pořadatel nebo závodní komise nesmějí odmítnout nebo zrušit přihlášku lodě nebo vyloučit závodníka kvůli reklamě za předpokladu, že loď nebo závodník vyhovují ISAF směrnici 20, Reklamní kodex.

76.3 Při světovém a kontinentálním mistrovství nesmí být žádné přihlášení, které odpovídá stanoveným limitům, odmítnuto nebo zrušeno bez předchozího souhlasu příslušné ISAF třídové asociace (nebo Offshore Racing Council) nebo ISAF.