77 IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH

Loď musí vyhovovat požadavkům Dodatku G stanovujícímu třídové znaky, národní písmena a čísla na plachtách.