78 SOUHLAS S PRAVIDLY TŘÍDY; CERTIFIKÁTY

78.1 Majitel lodi a jakákoliv další odpovědná osoba musí zajistit, že loď je udržována v souladu s pravidly třídy a že její technické nebo hodnotící certifikáty, jestliže existují, jsou platné.

78.2 Když pravidlo vyžaduje vystavení nebo ověření existence platného certifikátu před tím, než loď závodí, a  ten předložen není, může loď závodit za předpokladu, že závodní komise obdrží prohlášení podepsané odpovědnou osobou, že loď má platný certifikát. Jestliže certifikát není vystaven nebo ověřen před koncem závodu, musí být loď diskvalifikována ze všech rozjížděk závodu.

78.3 Když technický inspektor nebo měřič závodu usoudí, že loď nebo osobní vybavení neodpovídá jejím pravidlům třídy, musí písemně ohlásit záležitost závodní komisi.


Kniha řešených případů:

Pří­pad 57