80 REKLAMA

Loď a její posádka musejí vyhovovat požadavkům ISAF směrnice 20, Reklamní kodex.