81 TERMÍNOVĚ PŘELOŽENÝ ZÁVOD

Když je závod přeložen na jiné datum, než je uvedeno ve vypsání závodu, všechny přihlášené lodě musí být informovány. Závodní komise může přijmout nové přihlášky, které vyhovují požadavkům pro přihlášení mimo původního termínu pro přihlášení.