86 ZMĚNY PRAVIDEL

86.1 Závodní pravidlo nemůže být měněno, pokud to pravidlo samo o sobě nepřipouští, nebo následovně:

(a) Předpisy národního svazu mohou měnit závodní pravidlo, ale ne Definice; pravidla v Úvodu; Sportovní chování a pravidla; Část 1, 2 nebo 7; pravidlo 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.3, 79 nebo 80; pravidlo dodatku, které mění některé z těchto pravidel; Dodatek H nebo N; nebo ISAF směrnice 19, 20, 21 nebo 22.

(b) Plachetní směrnice mohou měnit závodní pravidlo odkazem konkrétně k danému pravidlu a uvedením změny, ale ne pravidla 76.1 nebo 76.2, Dodatek R nebo pravidlo uvedené v pravidle 86.1(a).

(c) Pravidla třídy mohou měnit pouze závodní pravidla 42, 49, 50, 51, 52, 53 a 54. Takové změny se musí odkazovat na dané pravidlo a stanovit změnu.

86.2 Jako výjimku z pravidla 86.1 může ISAF za zvláštních okolností (viz ISAF směrnice 28.1.3) autorizovat změny závodních pravidel pro specifické mezinárodní závody. Toto pověření musí být obsaženo v dopise o schválení pořadateli závodu a ve vypsání závodu a v plachetních směrnicích a dopis s tímto pověřením musí být zveřejněn na oficiální vývěsní tabuli závodu.

86.3 Jestliže národní svaz předepíše, omezení pravidlem 86.1 neplatí, pokud jsou pravidla změněna za účelem rozvoje nebo testování navržených pravidel. Národní svaz může předepsat, že pro takovéto změny je vyžadován jeho souhlas.


Kniha řešených případů:

Pří­pad 85