87 ZMĚNY TŘÍDOVÝCH PRAVIDEL

Plachetní směrnice mohou měnit třídové pravidlo pouze, když třídová pravidla povolují tuto změnu, nebo když je písemné povolení této změny třídovou asociací vyvěšeno na oficiální vývěsní tabuli.


Kniha řešených případů:

Pří­pad 98