88 NÁRODNÍ PŘEDPISY

88.1 Předpisy, které platí pro závod, jsou předpisy národního svazu, kterého je pořadatel členem podle pravidla 89.1. Avšak pokud lodě jsou závodící­ a proplouvají vodami více než jednoho národního svazu, plachetní směrnice musí určit, které předpisy platí a kdy platí.

88.2 Plachetní směrnice mohou předpis změnit. Avšak národní svaz může omezit změny svých předpisů pomocí nařízení k tomuto pravidlu za předpokladu, že ISAF takovou žádost schválí. Takto omezené předpisy nesmějí být plachetními směrnicemi měněny.
.


Kniha řešených případů:

Případ 98