89 POŘADATEL; VYPSÁNÍ ZÁVODU; JMENOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ ZÁVODU

89.1 Pořadatel
Závody musejí být organizovány pořadatelem, kterým musí být:

(a) ISAF;
(b) národní svaz, který je členem ISAF;
(c) členský klub;
(d) členská organizace jiná než klub, a pokud je tak předepsáno národním svazem, se souhlasem národního svazu nebo v souvislosti s členským klubem;
(e) nečlenská asociace lodní třídy buďto se souhlasem národního svazu nebo ve spojení s členským klubem;
(f) dvě nebo více z výše uvedených organizací;
(g) nečlenský subjekt ve spojení se členským klubem, kdy subjekt je vlastněn a řízen klubem. Národní svaz klubu může stanovit, že pro takový závod je vyžadován jeho souhlas; nebo
(h) jestliže je to odsouhlaseno ISAF a národním svazem klubu, nečlenský subjekt ve spojení se členským klubem, kdy subjekt není vlastněn a řízen klubem. 

V pravidle 89.1, je organizace členská, pokud je členem národního svazu místa konání, jinak je organizace nečlenská. Nicméně pokud lodě proplouvají vodami více než jednoho národního svazu, když závodí, je organizace členská, pokud je členem národního svazu jednoho z přístavů.

89.2 Vypsání závodu; jmenování funkcionářů závodu 

(a) Pořadatel musí zveřejnit vypsání závodu odpovídající pravidlu J1. Vypsání závodu může být měněno za předpokladu, že je vydáno odpovídající oznámení.
(b) Pořadatel musí jmenovat závodní komisi, a když je to vhodné, jmenovat protestní komisi a rozhodčí na vodě. Avšak závodní komise, mezinárodní jury a rozhodčí na vodě mohou být jmenování ISAF tak, jak je stanoveno ve směrnicích ISAF.