90 ZÁVODNÍ KOMISE; PLACHETNÍ SMĚRNICE; BODOVÁNÍ

90.1 Závodní komise

Závodní komise musí vést závod, jak je určeno pořadatelem a vyžadováno pravidly.


90.2 Plachetní směrnice

(a) Závodní komise musí písemně zveřejnit plachetní směrnice, které odpovídají pravidlu J2.

(b) Pokud je to vhodné pro závody, kde jsou očekávány přihlášky z jiných zemí, plachetní směrnice musí obsahovat použité národní předpisy v angličtině.

(c) Změny plachetních směrnic musejí být písemné a zveřejněné na oficiální vývěsní tabuli před časem určeným plachetními směrnicemi nebo na vodě sděleny každé lodi před jejím vyzývacím znamením. Ústní změny mohou být dávány pouze na vodě a pouze tehdy, jestliže je tento postup stanoven v plachetních směrnicích.


90.3 Bodování

(a) Závodní komise musí bodovat rozjížďku nebo závod užitím Nízkobodového bodovacího systému, jak je vyžadováno v Dodatku A, pokud plachetní směrnice nestanoví některý jiný systém. Rozjížďka musí být bodována, pokud není přerušena a pokud alespoň jedna loď plachtila dráhu v souladu s pravidlem 28 a dokončila v časovém limitu, jestliže existoval, i když vzdala po dokončení nebo byla diskvalifikována.

(b) Když bodovací systém předpokládá vyškrtnutí jednoho nebo více bodování rozjížděk z bodování lodě v závodě, bodování za diskvalifikaci podle pravidla 2, předposlední věty pravidla 30.3 nebo pravidla 42, jestliže se uplatní pravidlo P2.2 nebo P2.3 nebo pravidlo 69.2(c)(2), nesmějí být vyškrtnuty. Místo toho musí být vyškrtnuto další nejhorší bodování.

(c) Když závodní komise určí ze svých vlastních záznamů nebo pozorování, že bodovala loď nesprávně, musí chybu opravit a opravené bodování zveřejnit závodníkům.


Kniha řešených případů:

Případ 32