91 PROTESTNÍ KOMISE

Protestní komise musí být:

(a) komise, která je jmenována pořadatelem nebo závodní komisí, nebo

(b) mezinárodní jury, která je jmenována pořadatelem nebo jak je předepsáno ve směrnicích ISAF. Tato musí být složena podle požadavků pravidla N1 a mít pravomoci a odpovědnost uvedenou v pravidle N2. Národní svaz může předepsat, že pro ustavení mezinárodní jury pro závody v jeho pravomoci je vyžadován jeho souhlas, s výjimkou závodů pod pravomocí ISAF nebo když jsou mezinárodní jury jmenovány ISAF podle pravidla 89.2(b).