DODATEK H - VÁŽENÍ ODĚVU A VÝSTROJE

Viz pravidlo 43. Tento dodatek nesmí být měněn plachetními směrnicemi nebo předpisy národního svazu.

H1 Části oděvu a výstroje, které mají být váženy, musejí být umístěny na věšák. Poté jsou nasyceny ve vodě a musejí být ponechány před vážením jednu minutu k volnému odkapání. Věšák musí dovolit pověšení jednotlivých částí tak, jak by visely na ramínku, aby voda odtékala volně. Kapsy s odvodňovacími otvory, které nemohou být uzavřeny, musejí být prázdné, ale kapsy nebo součásti, které mohou držet vodu musejí být plné.

H2 Když zaznamenaná hmotnost překračuje povolenou hodnotu, může závodník přerovnat součásti na věšáku a inspektor výstroje nebo měřič je musí ještě jednou namočit a zvážit. Jestliže hmotnost stále přesahuje povolenou hodnotu, může být tato procedura zopakována po druhé. 

H3 Závodník, který používá suchý oblek, si může vybrat alternativní způsob vážení jednotlivých částí:
(a) Suchý oděv a části oblečení a výstroje, které jsou nošeny vně suchého obleku musejí být váženy tak, jak je popsáno výše.
(b) Oblečení nošené pod suchým oblekem musí být váženo bez odkapávání tak, jak je nošeno v průběhu závodění.
(c) Obě váhy musejí být spolu sečteny.