Přerušit

Rozjížďka, kterou závodní nebo protestní komise přeruší, je neplatná, ale může být znovu plachtěna.