Dokončit 

Loď dokončí, když jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje v normální poloze protne cílovou čáru z dráhové strany. Nicméně, nedokončila, když loď po protnutí cílové čáry
(a)    přijímá trest podle pravidla 44.2,
(b)    napravuje chybu podle pravidla 28.1, které se dopustila na čáře nebo
(c)    pokračuje v plavbě po dráze.