Zaujatá strana 

Osoba, která může získat nebo ztratit výsledkem rozhodnutí protestní komise nebo která má úzký osobní zájem na rozhodnutí.