Závětrná a Návětrná 

Závětrná strana lodě je ta strana, která je nebo, když je přídí proti větru, která byla odvrácená od větru. Nicméně, když loď pluje tak, že vítr přichází přes zadní lem plachty (by the lee) nebo přímo po větru, je její závětrná strana ta, na které leží její hlavní plachta. Druhá strana je strana návětrná. Když jsou dvě lodě na stejném větru v krytí, ta která je na závětrné straně druhé, je loď závětrná. Druhá je loď návětrná.