Místo u značky 

Místo pro loď pro obeplutí značky požadovanou stranou. Také
(a)    místo pro připlutí ke značce, když správným směrem je plout blízko k ní, a
(b)    místo pro obeplutí značky tak jak je nutné k plavbě po dráze.
Nicméně místo u značky nezahrnuje místo k obratu, pokud ovšem loď není v krytí v návětří a na vnitřní pozici od lodě, po které je požadováno místo u značky poskytnout, a pokud by po obratu mohla značky dosáhnout bez obratu.