Překážka

Objekt, který by loď nemohla minout bez podstatné změny směru, kdyby plula přímo k němu a byla jednu délku trupu od něj. Objekt, který může být bezpečně minut pouze jednou stranou, a prostor určený plachetními směrnicemi jsou také překážky. Avšak loď, která závodí, není překážkou jiným lodím, pokud od nich není vyžadováno se jí vyhýbat, dávat jí místo nebo místo u značky nebo, jestliže platí pravidlo 23, vyhnout se jí. Plovoucí plavidlo, včetně závodící lodě, nikdy není souvislou překážkou.