Zcela vzadu a Zcela vpředu; Krytí 

Jedna loď je zcela vzadu od druhé, když její trup a výstroj v normální poloze jsou za přímkou vedenou kolmo k ose druhé lodi v nejzazším bodě trupu a výstroje v normální pozici. Druhá loď je zcela vpředu. Jsou v krytí, když žádná není zcela vzadu. Nicméně jsou také v krytí, když loď mezi nimi je v krytí s oběma. Tyto termíny platí vždy pro lodě na stejném větru. Neplatí pro lodě na opačném větru s výjimkou, když platí pravidlo 18 nebo když obě lodě plují na kurzu více než devadesát stupňů od skutečného větru.