Strana

Strana projednávání je:
(a)    při protestním jednání: protestující; protestovaný;
(b)    při žádosti o nápravu: loď žádající o nápravu nebo pro kterou je o nápravu žádáno, závodní komise jednající podle pravidla 60.2(b);
(c)    pro žádost o nápravu podle pravidla 62.1(a): subjekt, který se měl dopustil nesprávného jednání nebo opomenutí;
(d)    loď nebo závodník, kteří mohou být potrestáni podle pravidla 69.2.
Nicméně protestní komise nikdy není stranou.