Protest

Obvinění podané podle pravidla 61.2 lodí, závodní komisí nebo protestní komisí, že loď porušila pravidlo.