Místo

Místo je prostor, který loď v daných podmínkách potřebuje, včetně prostoru, aby vyhověla svým povinnostem podle pravidel Části 2 a pravidlu 31, když manévruje bez prodlení a s jachtařskou dovedností.