Na větru, na větru zprava nebo na větru zleva

Loď je na větru, zprava nebo zleva, podle její návětrné strany.