Zóna 

Oblast okolo značky do vzdálenosti tří délek trupu lodi, která je k ní nejblíže. Loď je v zóně, když jakákoliv část jejího trupu je v zóně.
.