ZNAMENÍ ZÁVODU

Význam vizuálních a zvukových znamení je stanoven níže. Šipky nahoru nebo dolů ( ) znamenají, že vizuální znamení je vyvěšeno nebo spuštěno. Tečka ( ) znamená zvuk; pět krátkých čárek (-----) znamená opakované zvuky; dlouhá čárka (—) znamená dlouhý zvuk. Pokud je vizuální znamení vztyčeno nad vlajkou třídy, platí znamení pouze pro tuto třídu.

Znamení odkladuAP Nestartované rozjížďky jsou odloženy. Vyzývací znamení bude dáno 1 minutu po spuštění, pokud v tomto okamžiku není rozjížďka opět odložena nebo přerušena.


 
AP nad H
Neodstartované rozjížďky jsou odloženy. Další znamení na břehu.P nad A Neodstartované rozjížďky jsou odloženy. Tento den se více nezávodí.


vlajka 1


vlajka 2


vlajka 3


vlajka 4


vlajka 5

 
vlajka 6

AP nad vlajkou číslice 1 – 6 Odklad  o 1 - 6 hodin od plánovaného času startu.

Znamení přerušení


Všechny odstartované rozjížďky jsou pozastaveny. Návrat do startovního prostoru. Vyzývací znamení bude dáno 1 minutu po spuštění, pokud v tomto okamžiku rozjížďka není opět přerušena nebo odložena.
N nad H Všechny rozjížďky jsou přerušeny. Další znamení  na břehu.


N nad A Všechny rozjížďky jsou přerušeny. Tento den se více nezávodí.

 

Přípravná znamení


 

P Přípravné znamení.


 

I Platí­ pravidlo 30.1


 

Z Platí pravidlo 30.2


 

Černá vlajka 

Platí pravidlo 30.3

 

Znamení pro odvolání

Zkrácená dráhaX Individuání odvolaní.První opakovač Všeobecné odvolaní. Vyzývací znamení bude dáno 1 min po spuštění­.S Dráha byla zkrácena. Pravidlo 32.2 nabylo učinnosti.

 

Změna dalšího úseku


- - - - - 
C Pozice další značky byla změněna:

doprava;

doleva;

zkrácena délka úseku;

prodloužena délka úseku.

 

Ostatní znameníL

L Na břehu: Byla zveřejněna vyhláška pro závodníky.
Na vodě: Připluj na doslech nebo následuj tento člun.


- - - - -
M

Objekt s touto vlajkou nahrazuje chybějící značku.Y

Oblečte osobní záchranné prostředky.


(bez zvuku)

Modrá vlajka nebo
plamenec.

Tento člun závodní komise je v pozici na cílové čáře.