BEVEZETÉS

BEVEZETÉS

A vitorlázás versenyszabályai két fő szakaszból áll. Az első szakasz – az 1–7. részek – az összes versenyzőt érintő szabályokat tartalmazza. A második szakasz – a függelékek – tartalmazza a szabályok részleteit, a különleges versenyek szabályait és a kevés versenyzőt, versenyrendezőt, versenybírót, közreműködőt érintő szabályokat.

Felülvizsgálat
A versenyszabályokat négyévenként vizsgálja felül és adja ki a sportág nemzetközi szervezete, a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF). Ez a kiadás 2013. január 1-jén lép hatályba, kivéve, ha egy esemény 2012- ben kezdődik, mert ekkor a hatálybalépés dátumát a versenykiírás és versenyutasítás halaszthatja. A lapszéli jelölések a 2009-2012 között érvényes kiadás 1–7. részeinek és Meghatározásainak fontos módosításara figyelmeztetnek. 2017 előtt nem terveznek módosítást, de bármely sürgősnek ítélt módosítást a nemzeti szövetségeken keresztül hirdetnek ki, és az ISAF weboldalán (www.sailing.org) tesznek közzé.

ISAF szabályzatok
A Szabály meghatározása hivatkozik az ISAF Versenyjogosultsági, Hirdetési, Dopping-ellenes és a Vitorlázók Osztályozási Szabályzatára (19., 20., 21., és 22. rendelkezések), de ezeket ez a könyv nem tartalmazza, mert bármikor módosíthatók. A szabályzatok legfrissebb verziói az ISAF weboldalán érhetőek el; az új verziókat a nemzeti hatóságokon keresztül hirdetik ki.

Esetek és felszólamlások
A versenyszabályok hivatalosnak tekintett értelmezését és magyarázatát az ISAF az esetkönyvében (The Case Book for 2013–2016) teszi közzé. Hasonlóan kiadja a kizárólag döntőbírókkal rendezett páros- és csapatversenyeken hivatalosnak tekintett könyveket: The Call Book for Match Racing for 2013-2016, The Call Book for Team Racing for 2013-2016. A fenti kiadványok az ISAF weboldalán elérhetők.

Értelmezés
A Meghatározásokban rögzített értelemben használt kifejezéseket dőlt betűkkel vagy a bevezetőkben vastag, dőlt betűkkel nyomtatták (például: versenyben és versenyben). „Versenyszabály” alatt A vitorlázás versenyszabályai egy szabályát, „hajó” alatt a vitorlást és fedélzetén lévő legénységet, „vízijármű” alatt tetszőleges vitorlást vagy hajót értünk. A „versenyrendezőség” azon személyek vagy bizottságok összessége, amelyek versenyrendezési feladatot látnak el. Egy szabály „módosítása” magában foglalja annak vagy bármely részének bővítését, vagy törlését. A „nemzeti hatóság” egy ISAF tagsággal rendelkező nemzeti hatóságot jelent. Egyéb szavakat és kifejezéseket az általános vagy hajózási értelmezésnek megfelelően használnak.

Függelékek
Ha a függelékek szabályait alkalmazzák, azok elsőbbséget élveznek az 1–7. részek és a Meghatározások velük ellentmondásba kerülő szabályaival szemben. Mindegyik függeléket egy betűvel azonosítanak. Egy függelék szabályára való hivatkozás a függelék betűjelével és a szabály számával történik (például: „A1 szabály”). Az I, O és Q betűket ebben a könyvben nem használják függelékek azonosítására.

A szabályok módosítása
A nemzeti hatóság előírásai, az osztályszabályok vagy a versenyutasítás csak úgy módosíthat egy versenyszabályt, ahogy a 86. szabályban engedélyezik.

A nemzeti hatóságok előírásainak módosítása
A nemzeti hatóságok a 88.2 szabály szerint korlátozhatják előírásaik módosítását.