1. RÉSZ ALAPVETŐ SZABÁLYOK

ALAPVETŐ SZABÁLYOK

1 BIZTONSÁG
1.1 Segítségnyújtás veszélyben lévőknek Egy hajó vagy versenyző köteles bárkinek vagy bármilyen hajónak minden lehetséges segítséget megadni, ha az veszélyben van.
1.2 Mentőfelszerelés és egyéni úszóeszköz Egy hajón a rajta tartózkodó személyek számára elegendő menynyiségű, megfelelő mentőeszközt kell tartani. Ezek közül egynek készen kell állnia az azonnali használatra, hacsak a hajó osztályszabályai másképp nem rendelkeznek. Minden egyes versenyző egyénileg felelős, hogy a körülményeknek egfelelő egyéni úszóeszközt viselje.