B SZAKASZ ÁLTALÁNOS KORLÁTOZÁSOK

14 ÉRINTKEZÉS ELKERÜLÉSE

Egy hajónak el kell kerülnie a másik hajóval való érintkezést, ha ez ésszerűen lehetséges. Ennek ellenére egy útjogos, vagy helyre vagy jelhelyre jogosult hajó
(a) nem köteles cselekedni az érintkezés elkerülése érdekében mindaddig, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a másik hajó nem tér ki, vagy nem ad helyet vagy jelhelyet, és
(b) mentesíteni kell e szabály megsértése alól, ha az érintkezés nem okozott kárt vagy személyi sérülést.