27 A VERSENYRENDEZŐSÉG EGYÉB RAJTJELZÉS ELŐTTI INTÉZKEDÉSEI

27.1 A figyelmeztető jelzésnél nem később a versenyrendezőség jelezze vagy más módon határozza meg a vitorlázandó pályát, ha azt a versenyutasítás nem adta meg; egy pályát jelölő jelzést másikra cserélhet, és jelezheti, hogy az egyéni úszóeszköz viselése kötelező (Y lobogó kitűzése egy hangjellel).

27.2 Az előkészítő jelzésnél nem később, a versenyrendezőség mozgathat egy rajtjelet.

27.3 A rajtjelzés előtt a versenyrendezőség bármilyen okból halaszthatja (AP lobogó, AP a H felett vagy AP az A felett kitűzése két hangjellel), vagy érvénytelenítheti (N a H vagy N az A felett kitűzése három hangjel kíséretében) a futamot.