48 KÖDJELZÉSEK ÉS FÉNYEK; FORGALOMSZÉTVÁLASZTÁSI RENDSZEREK

48.1 Amikor a biztonság megköveteli, egy hajónak hanggal és fénnyel ködjelzéseket kell adnia, ahogy azt a Nemzetközi szabályzat az ütközések elkerülésére a tengereken (IRPCAS) vagy az alkalmazandó hatósági szabályok előírják.

48.2 Egy hajó feleljen meg az IRPCAS 10. szabályának: Forgalomszétválasztási Rendszerek.