50 VITORLÁK FELHÚZÁSA ÉS ÁLLÍTÁSA

50.1 Vitorlák cseréje

Orr- vagy hátszélvitorlák cseréje esetén az új vitorlát a cserélendő vitorla lehúzása előtt teljesen fel lehet húzni és be lehet állítani. Egyidejűleg azonban csak egy nagyvitorlát és – csere kivételével – csak egy hátszélvitorlát szabad felhúzva viselni.

50.2 Hátszélvitorla- és orrvitorla-kitámasztó rudak

A perdülést leszámítva egyidejűleg csak egy hátszélvitorla- vagy orrvitorla-kitámasztó rudat szabad használni. A használat során a rudak végét a legelső árbochoz kell erősíteni.

50.3 Kitámasztók használata

(a) Semmilyen vitorlát nem szabad kitámasztó segítségével vagy azon keresztül állítani, kivéve az 50.3(b) vagy 50.3(c) szabályban felsorolt esetekben. Kitámasztó minden olyan szerelék vagy más alkalmatosság, amely helyzetéből adódóan egy adott pontban kifelé ható nyomást gyakorolhatna a vitorlabehúzó kötélre vagy a vitorlára, és amely ponton keresztül – a hajó vízszintes helyzetében – húzott függőleges egyenes a hajótesten vagy fedélzeten kívül esne. E szabály szempontjából a habvédek, korlátok és dörzslécek nem részei a hajótestnek és a fedélzetnek, és a következők nem tekinthetők kitámasztónak: egy olyan orrsudár, amely egy vitorla első-alsó sarkának rögzítésére szolgál, egy vitorla rúdjának behúzására szolgáló hátsó könyökfa (bumkin) vagy egy rúddal ellátott alsó élű orrvitorla vitorlarúdja, amely forduláskor nem igényel állítást.

(b) Bármely vitorla behúzható egy olyan vitorlarúdhoz, vagy állítókötele átvezethető egy olyan vitorlarúdon, amelyet rendszeresen használnak egy vitorlához, és amelyet tartósan rögzítettek ahhoz az árbochoz, amelyikhez ugyanennek a vitorlának a csúcsát erősítették.

(c) Egy orrvitorla alsó-hátsó sarka behúzható egy hátszélvitorlavagy egy orrvitorla-kitámasztó rúdon keresztül, vagy rögzíthető egy hátszélvitorla- vagy vitorlakitámasztó rúdhoz, ha a hátszélvitorla nincs felhúzva.

50.4 Orrvitorlák
Az 50. és az 54. szabály, valamint a G függelék alkalmazásában az orrvitorla és a hátszélvitorla között az a különbség, hogy az orrvitorla első és hátsó élének felezőpontjai között mért szélessége kisebb, mint az alsó élének 75%-a. A legelső árboc mögött lévő, első-alsó csúcsával lekötött vitorla nem orrvitorla.