86 VERSENYSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA

86.1 Egy versenyszabály csak akkor módosítható, ha magában a szabályban megengedett vagy a következők szerint:
(a) Egy nemzeti hatóság előírásai módosíthatnak egy versenyszabályt, de nem módosíthatják a Meghatározásokat; a Bevezetésben lévő szabályokat; a Sportszerűség és a szabályokban leírtakat; az 1., a 2. vagy a 7. részt; a 42., 43., 69., 70., 71., 75., 76.3, 79. vagy 80. szabályt; valamint egy, a függelékekben lévő olyan szabályt, amelyik megváltoztatja ezeknek a szabályoknak egyikét; a H vagy N függelékeket; vagy az ISAF 19., 20., 21. vagy 22. rendelkezéseit.
(b) A versenyutasítás módosíthat egy szabályt, ha kimondottan hivatkozik rá és megadja a változást, de nem módosíthatja a 76.1 vagy 76.2 szabályt, az R függeléket vagy a 86.1(a) szabályban felsorolt szabályokat.
(c) Osztályszabályok csak a 42., 49., 50., 51., 52., 53., és 54. szabályokat módosíthatják. Az ilyen módosításoknak kimondottan a szabályra kell hivatkozniuk és meg kell adni a módosításokat.

86.2 A 86.1 szabály kivételeként az ISAF korlátozott körülmények között (lásd az ISAF 28.1.3 rendelkezését) engedélyezheti a versenyszabályok módosítását különleges nemzetközi eseményekre. A felhatalmazást a rendező szervezet részére jóváhagyó levélbe, a versenykiírásba és a versenyutasításba kell foglalni, és a levelet ki kell függeszteni az esemény hivatalos hirdetőtáblájára.

86.3 Ha egy nemzeti hatóság úgy írja elő, a 86.1 szabályban foglalt korlátozások nem érvényesek, ha a szabálymódosítások célja kísérleti szabályok fejlesztése vagy kipróbálása. A nemzeti hatóság előírhatja, hogy jóváhagyása szükséges az ilyen módosításokhoz.