A FÜGGELÉK
PONTSZÁMÍTÁS

Lásd a 90.3 szabályt.

A1 FUTAMOK SZÁMA
A tervezett futamok számát és a versenysorozat érvényességhez szükséges befejezett futamok számát a versenyutasításban kell meghatározni.

A2 SOROZATOK PONTSZÁMAI
Minden hajó sorozatbeli pontszáma az összes futamai pontszámának összegéből kivonva a legrosszabb pontszáma. (A versenyutasítás más módon is rendelkezhet, például úgy, hogy egy pontszám sem ejthető ki; vagy két, vagy több pontszám ejthető ki; vagy meghatározott számú pontszám ejthető ki, ha meghatározott számú futamot fejeztek be. Egy futam befejezett, ha értékelték; lásd a 90.3(a) szabályt.) Ha egy hajónak két vagy több egyenlő legrosszabb pontszáma van, akkor a versenysorozatban korábban vitorlázott futam(ok) pontját (pontjait) kell kiejteni. Az a hajó nyer, amelynek a legalacsonyabb a sorozatbeli pontszáma, a többieket sorozatbeli pontszámaiknak megfelelően kell rangsorolni.

A3 RAJTIDŐK ÉS CÉLBA ÉRÉSI HELYEK
Egy hajó rajtideje a rajtjelzésének ideje. A hajók célba érési helyét a célba érésük sorrendje határozza meg. Azonban amikor egy előnyszámítási rendszert használnak, a célba érési helyét a hajó korrigált ideje határozza meg.

А4 A LEGKISEBB PONTRENDSZER

Ha a versenyutasítás nem határoz meg egy másik rendszert, a legkisebb pontrendszer alkalmazandó; lásd a 90.3(a) szabályt.

A4.1 Minden rajtoló és célba érő hajót, amelyik aztán nem lép vissza, amelyiket nem büntetnek vagy nem adnak neki orvoslatot, az alábbi pontokban kell részesíteni:

Célba érési hely

Pontok

Első

1

Második

2

Harmadik

3

Negyedik

4

Ötödik

5

Hatodik

6

Hetedik

7

Ezután minden helyezett

+1 pont

A4.2 A nem rajtolt, célba nem ért, a futamból kiállt, attól visszalépett vagy abból kizárt hajókat a versenysorozatba benevezett hajók számánál eggyel nagyobb célba érési helyért járó pontszámnak megfelelően kell értékelni. A 30.2 szabály alapján büntetett vagy a 44.3(a) szabály alapján büntetést vállaló hajókat a 44.3(c) szabály szerint kell értékelni.

A5 A VERSENYRENDEZŐSÉG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT PONTSZÁMOK
A nem rajtolt, a 30.2 vagy a 30.3 szabálynak eleget nem tevő vagy célba nem ért hajót, vagy a 44.3(a) szabály alapján büntetést vállaló vagy a futamból kiálló, illetve az attól visszalépő hajót a versenyrendezőség tárgyalás nélkül megfelelően értékeli. Csak az óvási bizottság végezhet olyan más pontozást, ami rontja egy hajó pontszámát.

A6 MÁS HAJÓK HELYEZÉSÉNEK ÉS PONTSZÁMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA
A6.1 Ha egy hajót kizárnak egy futamból vagy célba érés után visszalép abból, minden rosszabb pontszámmal rendelkező hajót egygyel előbbre kell léptetni.

A6.2 Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy pontszámának meghatározásával orvoslatban részesít egy hajót, akkor a többi hajó pontszámait nem szabad megváltoztatni, hacsak az óvási bizottság másképpen nem dönt.

A7 HOLTVERSENYEK A FUTAMOKBAN
Ha a hajók egyszerre haladnak át a célvonalon vagy előnyszámítási rendszer használata esetén egyenlő korrigált időeredménnyel rendelkeznek, a holtverseny kialakulásának helyét és a közvetlenül utána következő hely(ek)et össze kell adni, és egyenlően kell elosztani. Ha egy futam díjazott helyén van holtverseny, akkor a díjat meg kell osztani, vagy mindegyik hajónak azonos díjat kell adni.

A8 HOLTVERSENYEK A VERSENYSOROZATBAN
A8.1
Ha két vagy több hajó sorozatbeli pontjaiban alakul ki holtverseny, mindegyik hajó futambeli pontszámait a legjobbtól a legrosszabbig sorrendbe kell állítani, és az első pont(ok)nál, ahol különbség van, a jobb ponttal rendelkező hajó(k) javára dől el a holtverseny. Kiejtett futamok nem használhatók fel.

A8.2 Ha továbbra is fennáll a holtverseny két vagy több hajó között, akkor az utolsó futambeli pontjaik alapján kell őket rangsorolni. Minden további fennmaradó holtversenyt, a holtversenyben lévő hajók utolsó előtti, az azt megelőző, és így további futamai felhasználásával kell feloldani. E pontszámok akkor is felhasználhatók, ha közülük néhány kiejtett futamokra vonatkozik.

A9 FUTAMBELI PONTSZÁMOK EGY VERSENYNÉL HOSSZABB SOROZATBAN
Azokon a sorozatokon, amelyek egy verseny idejénél hosszabb időn keresztül tartanak, egy olyan hajót, amelyik megjelent a rajtterületen, de nem rajtolt, nem ért célba, a futamból kiállt, attól viszszalépett vagy abból kizárták, a rajtterületen megjelent hajók számánál eggyel nagyobb célba érési helyért járó pontszámnak megfelelően kell értékelni. Azt a hajót, amelyik nem jelent meg a rajtterületen, a sorozatra benevezett hajók számánál eggyel nagyobb célba érési helynek megfelelő pontszámmal kell értékelni.

A10 AJÁNLÁSOK ORVOSLATOK ESETÉN
Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy úgy ad orvoslatot egy hajónak, hogy megváltoztatja egy futambeli pontszámát, javasolt megfontolni, hogy pontszáma
(a) legyen egyenlő a kérdéses futam kivételével a versenysorozat összes futamában elért pontszámok átlagával a legközelebbi tizedre kerekítve (0,05 felfelé kerekítve);
(b) legyen egyenlő a versenysorozat kérdéses futama előtti futamaiban elért pontszámok átlagával a legközelebbi tizedre kerekítve (0,05 felfelé kerekítve); vagy
(c) az orvoslat alapjául szolgáló esemény idejében, a futamban elfoglalt helyén alapuljon.

A11 PONTSZÁMÍTÁSI RÖVIDÍTÉSEK
Ezeket a pontszámítási rövidítéseket kell használni a leírt körülmények rögzítésére:
DNC Nem rajtolt; nem jelent meg a rajtterületen
DNS Nem rajtolt (más, mint a DNC és az OCS)
OCS Nem rajtolt; rajtjelzésekor a rajtvonal pálya felőli oldalán volt és nem rajtolt, vagy megsértette a 30.1 szabályt
ZFP 20% büntetés a 30.2 szabály alapján
BFD Kizárás a 30.3 szabály alapján
SCP Pontozási büntetést vállalt a 44.3(a) szabály alapján
DNF Nem ért célba
RET Feladta a futamot
DSQ Kizárás
DNE Nem kiejthető kizárás a 90.3(b) szabály alapján (más, mint DGM)
DGM Kizárás nagyfokú helytelen magatartás miatt, ami nem ejthető ki a 90.3(b) szabály alapján
RDG Orvoslatot kapott
DPI Megítélt büntetést kapott