UVOD

Jadralna regatna pravila so sestavljena iz dveh glavnih enot. V prvi, to je od 1. do 7. dela, so zbrana pravila, ki veljajo za vse tekmovalce. V drugi, Dodatki A–P, pa so podrobni opisi pravil, ki veljajo za posamezne vrste tekmovanj, ter pravila, ki veljajo le za manjše število tekmovalcev ali za uradne osebe.

Popravljena izdaja Mednarodna jadralna zveza (ISAF), mednarodna strokovna organizacija za šport, vsaka štiri leta popravi in izda jadralna regatna pravila. Ta izdaja začne veljati 1. januarja 2009 s tem, da je lahko začetek veljavnosti odložen z obvestilom o regati ali jadralnimi navodili za jadralne prireditve, ki se začnejo v letu 2008. Oznake ob robu opozarjajo na pomembne spremembe, narejene v 1. do 7. delu in v Definicijah, glede na izdajo 2005–2008. Spremembe pred letom 2013 niso predvidene; tiste spremembe, ki bodo opredeljene kot nujne še pred tem, bodo objavljene preko nacionalnih zvez in objavljene na spletni strani ISAF (www.sailing.org).

Kodeksi ISAF Definicija Pravilo se sklicuje na kodekse ISAF – Kodeks primernosti, Oglaševalski kodeks, Protidopinški kodeks in Šifrant razvrstitve jadralcev(ISAF Predpisi 19, 20, 21 in 22) – ki niso vključeni v to knjižico, ker so lahko kadarkoli spremenjeni. Nove verzije bodo objavljene preko nacionalnih zvez.

Primeri in odločitve ISAF izda tolmačenje jadralnih regatnih pravil v The Case Book for 2009–2012 (Knjiga s primeri za obdobje 2009–2012) in jih prizna kot veljavna tolmačenja in razlage pravil. Prav tako izda tudi The Call Book for Match Racing for 2009–2012 (Knjiga z odločitvami za jadralne dvoboje za obdobje 2009–2012) in The Call Book for Team Racing for 2009–2012 (Knjiga z odločitvami za ekipna tekmovanja za obdobje 2009–2012) in jih priznava kot veljavna le za jadralne dvoboje in ekipna tekmovanja z razsodniki. Te publikacije so na voljo na spletni strani ISAF.

Izrazoslovje Izraz, ki je uporabljen v takem pomenu, kot je naveden v Definicijah, je natisnjen v kurzivi, v preambulah pa v kurzivi z mastnim tiskom (npr.: tekmovati in tekmovati). ‘Tekmovalno pravilo’ pomeni pravilo v Jadralnih regatnih pravilih. ‘Jadrnica’ pomeni jadrnico in vkrcano posadko. ‘Regatni odbor’ vključuje vsako osebo ali odbor, ki opravlja funkcijo regatnega odbora. ‘Sprememba’ pravila vključuje dodatek k pravilu ali črtanje celotnega pravila ali samo njegovega dela. ‘Nacionalna zveza’ pomeni nacionalno jadralno zvezo članico ISAF. Druge besede in izrazi so uporabljeni v takem smislu, kot se jih običajno razume v pomorski ali splošni rabi.

Dodatki Kadar veljajo pravila iz kakega dodatka, imajo prednost pred vsemi nasprotujočimi pravili iz 1. do 7. dela jadralnih regatnih pravil in Definicijami. Vsak posamezen dodatek je določen s črko. Sklic na pravilo iz dodatka bo opremljen s črko tega dodatka in številko pravila (npr.: ‘pravilo A1’). Dodatkov I in O ni.

Spremembe pravil Predpisi nacionalne zveze, pravila razredov ali jadralna navodila lahko jadralno regatno pravilo spremenijo le na način, ki je dovoljen z jadralnim regatnim pravilom 86.

Spremembe predpisov nacionalnih zvez Nacionalna zveza lahko omeji spreminjanje svojih predpisov v skladu z jadralnim regatnim pravilom 88.2.