48 SIGNALI V MEGLI IN LUČI

Kadar je potrebno mora jadrnica zaradi varnosti v megli oddajati zvočne signale in namestiti luči kot zahtevajo Mednarodni predpisi za preprečevanje trčenj na morju ali ustrezni vladni predpisi.