50 RAZPENJANJE IN PRIPENJANJE JADER

50.1 Menjavanje jader

Med menjavanjem prednjih jader ali špinakerjev je lahko novo jadro v celoti razpeto in naravnano pred spustitvijo zamenjanega jadra. Lahko je razpeto samo eno glavno jadro in samo en špinaker, z izjemo pri menjavanju .

50.2 Debelce špinakerja; debelce floka

Hkrati je lahko uporabljeno samo eno debelce špinakerja ali debelce floka, razen pri kroženju. Kadar je uporabljeno, mora biti pritrjeno na sprednji jambor.

50.3 Uporaba preves

(a) Škota nobenega jadra ne sme teči čez ali skozi preveso, z izjemo dovoljenega s pravilom 50.3(b) ali 50.3(c). Prevesa je vsaka oprema ali vsaka naprava, ki je tako nameščena, da bi lahko vršila zunanji pritisk na škoto ali jadro na točki, od katere bi navpičnica padala zunaj trupa ali palube, če je jadrnica v zravnanem položaju. Za namene tega pravila: polna ograja, robniki in bočna zaščitna obroba niso del trupa ali palubne obloge; naslednji deli niso prevese: poševnik za pritrditev sprednjega roglja delovnega jadra, poševnik na krmi za zategovanje debla delovnega jadra ali stalno deblo sprednjega jadra, ki ne potrebuje prilagajanja med prečenjem.

(b) Škota kateregakoli jadra je lahko speljana na ali nad deblo, ki se normalno uporablja za delovno jadro in je stalno pritrjeno na jambor, na katerem je razpet vrh delovnega jadra.

(c) Sprednje jadro je pri škotnem roglju pripeto ali je tam skozi speljana njegova škota na debelce špinakerja ali debelce floka vendar samo kadar špinaker ni razpet.

50.4 Sprednja jadra

Razlika med sprednjim jadrom in špinakerjem je ta, da pri sprednjem jadru osrednji obod, merjen med sredinama vstopnega in izstopnega roba, ne presega 50% dolžine spodnjega roba, in noben vmesni obod ne presega deleža, ki je na enak način proporcionalen razdalji od vrha jadra. Jadro, ki je s sprednjim rogljem pritrjeno za sprednjim jamborom, ni sprednje jadro.