81 SPREMENJEN RAZPORED PLOVOV

Kadar je bil razpored plovov spremenjen, morajo biti obveščene vse jadrnice, ki so bile prijavljene za originalno regato. Nove prijave, ki ustrezajo zahtevam za prijavo na originalno regato, so lahko sprejete po presoji regatnega odbora.