Razveljaviti

Če regatni odbor ali protestni odbor plov razveljavi, je neveljaven, vendar se sme ponoviti.