Neprekrita s krmo in neprekrita s premcem; prekrivanje

Jadrnica je neprekrita s krmo druge jadrnice, kadar so njen trup in oprema v normalni legi za linijo, potegnjeno prečno na skrajno krmno točko trupa in opreme druge jadrnice v normalni legi. Druga jadrnica je neprekrita s premcem. Jadrnici se prekrivata, kadar nobena ni neprekrita s krmo. Prekrivata se tudi, kadar neka jadrnica med njima prekriva obe. Ti izrazi vedno veljajo za jadrnice z enakimi uzdami. Za jadrnice z različnimi uzdami veljajo ti izrazi samo takrat, ko za njih velja jadralno regatno pravilo 18 ali kadar obe jadrnici jadrata v smeri več kot devetdeset stopinj od smeri pravega vetra.